Organisation

image-11685941-Logo_svc_jpg-45c48.jpg

Präsident :               Laurent PICHARD             laurent.pichard@bluewin.ch                                      Vizepräsident :       Jean-Louis STAUFFER       jl.stauffer@bluewin.ch                                                           Sekretariat :            Danielle ARN                       svc@bluewin.ch                                                                          Kassierer :              André ARN                           svc@bluewin.ch                                                                    Mitglied :                Gilles DUPERRUT              contact@gel-svc.ch

Adresse des Sekretariats :                                                                                                                                    Société Vaudoise de Cynologie                                                                                                                                Ch. des Peupliers 8                                                                                                                                                        1073 Mollie-Margot                                                                                                                                          Schweiz                                                                                                                                                                                                                    Tel. : +41 21 781 23 97                                                                                                                                        E-Mail: svc@bluewin.ch

Die Société Vaudoise de Cynologie besteht aus 2 Gruppen

1.  Internationale Hundeausstellungen
Die Ausstellungsleitung besteht aus
Präsident :                     Laurent PICHARD                   laurent.pichard@bluewin.ch
Kommissar :                 Barbara MÜLLER                    bm.bauma@bluewin.ch
Sekretariat :                                                                       ecil@bluewin.ch
Kassier :                        André ARN                                 ecil@bluewin.ch
Beschwerde-Büro :       Laurent PICHARD                   laurent.pichard@bluewin.ch
Beschwerde-Büro :      Barbara MÜLLER                     bm.bauma@bluewin.ch
Beschwerde-Büro :      Jean-Louis STAUFFER
Tierartz :                      Jean-Louis STAUFFER
Tierartz :                      Jean CARRON
Adresse des Sekretariats :
Internationale Hundeausstellungen
Ch. des Peupliers 8
1073 Mollie-Margot
Suisse
Tel. : +41 21 781 23 97
E-mail : ecil@bluewin.ch


2.  Groupe d'Education de Lausanne (GEL)
Präsident :       Gilles DUPERRUT         Tel. +41 (0)78 637 31 82         contact@gel-svc.ch
Sekretariat: Tel. +41 (0)79 905 64 03